Ayurveda Dokter • 085-0655777
Oudezijds Voorburgwal 282 • bel Group4people 3 • Amsterdam
Da Costastraat 127 • 3027 JE • Rotterdam-West
Brandingdijk 52 • 3059 RB • Rotterdam-Nesselande

Ayurveda bestaat al een aantal duizend jaar en is de oudst bekende geneeswijze op aarde. Tegenwoordig wordt ayurveda steeds meer gewaardeerd als een geneeswijze. De Wereld Gezondheids Organisatie heeft ayurveda als een geneeskundig systeem erkend en als een goed alternatief genoemd in economisch minder krachtige landen. Dat kwam door het feit dat het heel goedkoop was door de lage prijs van kruiden. De vraag naar ayurvedische kruiden is sindsdien zo explosief gestegen dat enkele soorten kruiden zelfs op de lijst van beschermde gewassen zijn gekomen.
Het woord ayurveda zal in het begin vreemd klinken en als je het voor het eerst hoort zal je misschien vragen om het nog een keer uit te spreken. Het woord ayurveda komt uit het Sanskriet en is opgebouwd uit twee woorden, ayus en veda. Ayus betekent leven en veda betekent kennis of wetenschap, wat samen ‘kennis van het leven’ maakt.
Het precieze ontstaan van de ayurvedische wetenschap is niet duidelijk. Men vermoedt dat bij het ontstaan van volksconglomeraties ook de behoefte aan een geneeskundig systeem ontstond. Volksgeneeswijze, die van generatie op generatie was doorgegeven, werd geformaliseerd en er ontstond een systeem, wat in latere tijden aan universiteiten werd onderwezen.
In de mythologie wordt beschreven hoe ayurveda aan de aarde is gegeven. Duizenden jaren geleden observeerden wijze mannen dat de mensheid leed onder ziekten. Deze wijzen, rishis of zieners genoemd, kwamen in vergadering bijeen in het Himalaya gebergte en besloten de goden te vragen om een oplossing voor ziekten en het lijden ten gevolge van ziekte. Eén van hen werd opgezonden naar het verblijf van de goden en ontmoette tussen alle andere goden de god Indra en kreeg van hem de theorie van de ayurveda toegediend, die hij vervolgens terugnam naar de aarde om het daar te verspreiden en te onderwijzen.
Tegenwoordig neemt de populariteit van ayurveda hand over hand toe. De vraag naar ayurvedische kruiden komt vooral in het westen met een sneltreinvaart op gang. Artsen en therapeuten die ayurvedische behandelingen bieden zijn steeds makkelijker te vinden. Hierin schuilt ook een gevaar. In Nederland kan iedereen die dat wil alternatieve geneeswijzen uitoefenen. Er is geen erkende registratie nodig en al heb je slechts wat boeken gelezen dan kan je bij wijze van spreken al praktijk voeren. Hier willen wij daarom een waarschuwing naar de consument uitspreken. Men dient zich te vergewissen van de opleiding en bekwaamheid van de arts of therapeut alvorens hem of haar te bezoeken!!

Niemand weet de toekomst van ayurveda in India en het westen. Alles wijst er nu op dat de populariteit van ayurveda de komende tijd alleen nog zal groeien. Men zal de kennis van de ayurveda gaan waarderen op zijn eenvoudige toepassingen.
Ayurveda zal groeien en een heel belangrijk spoor achterlaten in de dan geldende reguliere geneeskunde...